Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Aktualności

11-10-2017

Zaproszenie

       Dział Medyczny firmy 3M Poland Sp. z o.o. wspólnie z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki oraz Małopolskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki mają przyjemność zaprosić Panią/Pana na spotkanie naukowe:

Standardy postępowania w opiece nad pacjentem chirurgicznym 
– zapobieganie niezamierzonej hipotermii w okresie okołooperacyjnym”.

      Spotkanie odbędzie się w dniu 25 października 2017r. (środa) godz.15.30 w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, przy ulicy Szlak 61, w Krakowie.
     
Mimo ogromnego postępu w medycynie i rozwoju możliwości terapeutycznych, powikłania zabiegów operacyjnych, w tym zakażenia szpitalne, ciągle stanowią poważny problem przyczyniający się do podwyższenia kosztów leczenia pacjentów i jednocześnie
obniżające ocenę pacjenta i jego rodziny poziomu świadczeń medycznych w szpitalu. Efektywne zapobieganie tego typu zdarzeniom to przede wszystkim standaryzacja opieki nad pacjentem w oparciu o wytyczne i dowody kliniczne. Obowiązujące obecnie podejście do zapobiegania powikłaniom i zakażeniom miejsca operowanego to stosowanie Bundle of Care.

     Pomiar temperatury głębokiej pacjenta i zapewnienie normotermii w okresie okołooperacyjnym to główne elementy Bundle of Care.

     W spotkaniu weźmie udział dr Bartosz Horosz z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz pani Anna Zając – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im . Jana Pawła II w Krakowie, którzy przedstawią zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty zapobiegania hipotermii.

     Jesteśmy przekonani, że spotkanie to będzie doskonałą okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i podjęcia wspólnych inicjatyw w zakresie omawianej tematyki.

                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                       Magdalena Kulczycka
                                                                                   Market Development Manager
                                                                                    Infection Prevention Division
Agenda spotkania
Środa, 25 października, 2017 r.

15.00 – Chwila relaksu//kawa i pogawędka z koleżankami

15.30 – Otwarcie
             Stanisław Wojtan – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa  
             Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
             Przedstawiciele 3M

15.45 – Niezamierzona hipotermia śródoperacyjna (fizjologia i patologia)
             Lek. Bartosz Horosz, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum                          Medycznego Kształcenia Podyplomowego Warszawa

16.30 – Rola pielęgniarki w zapewnieniu normotermii pacjenta chirurgicznego –                              doświadczenia własne
             Piel. dypl. Anna Zając, Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala im. Jana Pawła II,                  Kraków

17.15 – Warsztaty praktyczne (pokaz, wypróbowanie, pytania i odpowiedzi)
             Systemy:
                   ogrzewania pacjentów
                   ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi
                   pomiaru temperatury głębokiej

17.45 – Kolacja/bufet
POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA
Ze względów formalnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 23 października, 2017 r. poprzez przesłanie skanu wypełnionej karty na adres e-mail: p.lenartowicz@mmm.com lub listownie na adres: 3M Poland Sp. zo.o., Przemysław Lenartowicz, Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn.

27-02-2017
UWAGA!!!!
Przypominamy o wpłacaniu składek za rok 2017 do dnia 30 kwietnia 2017 w wysokości
50 zł/na rok.
Nr konta PTPAiIO :  77 1020 2906 0000 1602 0288 9012
Dotychczasowi członkowie, którzy nie uiszczą składek za rok 2017, po 30 kwietnia zostaną skreśleni z list członków OM PTPAiIO

Z góry dziękujemy za terminowe wpłaty.

Zarząd Oddziału Małopolskiego PTPAiIO
Kreator stron internetowych - strona bez programowania