Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Aktualności


27-02-2019
UWAGA!!!!
Przypominamy o wpłacaniu składek za rok 2019 do dnia 30 kwietnia 2019 w wysokości
50 zł/na rok.
Nr konta PTPAiIO :  77 1020 2906 0000 1602 0288 9012
Dotychczasowi członkowie, którzy nie uiszczą składek za rok 2019, po 30 kwietnia zostaną skreśleni z list członków OM PTPAiIO

Z góry dziękujemy za terminowe wpłaty.

Zarząd Oddziału Małopolskiego PTPAiIO
Kreator stron internetowych - strona bez programowania