Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Aktualności

23-12-2022
X KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA

Zarząd Małopolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

ma zaszczyt zaprosić na jubileuszową

X Konferencję Naukowo – Szkoleniową

“ Wielodyscyplinarność w pracy pielęgniarki anestezjologicznej”

Wiecej w dziale Konferencja
Podziękowania

       Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki składa, na ręce Pana Przewodniczącego, serdeczne podziękowania Okręgowej Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za objecie Patronatem Honorowym X Konferencji Naukowo – Szkoleniowej ,która odbędzie się w Sromowcach Niżnych w dniach 24-26 maj 2023.

Chcemy podkreślić, iż niezwykle cenimy sobie Państwa wsparcie, dla podejmowanych przez Towarzystwo inicjatyw służących pogłębianiu wiedzy pielęgniarek anestezjologicznych, oraz wyrazić nadzieję na dalszą współpracę w przyszłości.

                                                                                         W imieniu Zarządu

                                                                                              Marzena Pęgiel
                                                                                                  Przewodnicząca
                                                                                                         Oddziału Małopolskiego PTPAiIO
02-01-2023
UWAGA!!!!
Przypominamy o wpłacaniu składek za rok 2023 do dnia 30 kwietnia 2023 w wysokości
100 zł/na rok.
Nr konta PTPAiIO :  77 1020 2906 0000 1602 0288 9012
Dotychczasowi członkowie, którzy nie uiszczą składek za rok 2023, po 30 kwietnia zostaną skreśleni z list członków OM PTPAiIO

Z góry dziękujemy za terminowe wpłaty.

Zarząd Oddziału Małopolskiego PTPAiIO
Kreator stron internetowych - strona bez programowania